מערכת ITnewsletter מאפשרת לנמענים לבצע הסרה מרשימת התפוצה
באופן עצמאי

צרו חשבון התנסות חינם

התאמה לחוק הספאם - הסרה אוטומטית מרשימת התפוצה